mardi 6 janvier 2015

TALE PAROLIS ZARATHUSTRA (F. NIETZSCHE)


Kande Zarathustra venis en la maxim proxima urbo, qua jacis an foresti, il trovis multa homi asemblita che la merkateyo : nam on promisabis ke devos videsar kordodansero. E Zarathustra parolis tale a la homi : Me docas a vi la superhomo. La homo esas ulo qua
devas superiresar. Quon vi agis por superirar lu ?
Omna enti til nun kreis ulo qua superiris li : e vi volas esar la refluxo di ca granda mareo e prefere retroirar a l’animalo, kam superirar la homo ?
Quo esas la simio por la homo ? Rido o doloroza shamo. E juste la
homo devas esar ico por la superhomo : rido o doloroza shamo.
Vi iris sur la voyo de la vermo til la homo, e multo en vi esas ankore vermo. Olim vi esis simii ed ankore nun la homo esas plu simio kam
irga simio.
Ta qua esas la maxim saja inter vi, lu esas ankore nur interna konflikto ed hermafrodito di planto e di fantomo. Ma kad me advokas vi divenor fantomi o planti?
Videz, me docas a vi la superhomo ! La superhomo esas la sinso di la Tero, ke via volo dicez : ke la superhomo esez la sinso di la Tero !…
 
PRI MILITO E MILITO-POPULO
 
 
Se vi ne povas esar santi dil savo, lore esez adminime por me lua milit-homi. Iti esas la prekursori di tala santeso…
Vi devas esar por me iti di qui l’okuli sempre serchas enemiko. Via 
enemiko. E che kelka ek vi esas odio quik de la unesma regardo. Via enemikon vi devas serchar, via militon vi devas efektigar, anke per via pensi !  
Vi devas prizar la paco kom moyeno por preparar plusa militi. E vi devas preferar kurta paco kam longa paco.
A vi me ne konsilas dedikar su a la laboro, ma a la kombato. A vi me 
ne konsilas dedikar su a la paco, ma a la vinko. Via laboro esez 
kombato, via paco esez vinko !… Vi dicas : bona skopo esas olta qua santigas mem la milito, kad ? Me dicas a vi : bona milito esas olta qua santigas singla skopo. Milito e kurajo facis plu multa kozi granda, kam la hom-amo…
Revolto – ico esas la distingiteso che la sklavo. Via distingiteso esez obediemeso ! Via imperi esez ipsa obedio !  
A bona milit-homo « tu devas » esas plu agreabla sono kam «me volas".
E omno, qua esas kara a vi, devas esar ankore ed ankore la imperi quin vi recevas.

 Via amo al vivo esez amo a via maxim alta espero : e via maxim alta espero esez la maxim alta penso dil vivo !

Ma via maxim alta penso devas imperesar a vi da me – ed ol esas tale: la homo esas ulo qua devas superiresar. Konseque vivez via vivo di obedio e di milito ! Longa vivo ne esas
importoza!…Quala vera militisto povus volar indulgesar !
 Vin me ne indulgas, vin me amas per mea tota anmo, mea fratuli en la milito !


 


Tale parolis Zarathustra – 1ma parto (1883).

 
 

 Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire