vendredi 14 mai 2010

LA TRIUMF-ARKO

xxx:::xxx

Me prizas ofte irar a le Champs-Elysées, qui esas la maxim bela avenuo di Paris. Mea samlandani asertas ke le Champs-Elysées esas la maxim bel avenuo dil mondo. Li forsan exajeras, ma se le Champs-Elysées ne esas infalible la maxim bela avenuo dil mondo, li esas tote certe un de le maxim bela.
Ye la extremajo di le Champs-Elysées jacas la Triumf-arko, olqua erektesis por celebrar la vinki di Napoléon I-ma e di Francia. Vinkanta Franca trupi povis defilar ibe erste pos la unesma mondo-milito. On acendigis lore, caloke, flamo eterne duranta por celebrar nekonocata soldato en la skopo honorumar omna soldati mortinta por Francia dum la terorinda hekatombo de 1914 til 1918.
Ma, precipue, on povas acensar la Triumf-arko e vidar la urbo Paris de lua somito. La problemo esas ke ne existas acensilo ibe. On mustas do, acensar pede eskalero ye 284 gradi ! Ma, mem plu male, la dicita eskalero esas tre streta, male lumizita e jiras senfine. On povus facile kaptesar dal turno-morbo !
Kande on arivas ye la somito pos ica heroala sportala prodajo, la vidajo qua extensesas avan ni ne esas aparte atraktiva e suflas desagreabla kolda vento. Ed on pagis 9 euri por ico ! Kelke plu fore la Eiffel-turmo (cetere videbla de la Triumf-arko) prizentas multe plu bela vidajo de lua supra parto ed, adminime, existas acensilo ibe.
Ipse-kompreneble, la turisti qui acensas la Triumf-arko esas tre majoritate yuna homi sportema. Ed inter ica sportema yuni, trovesas, preske ipse-kompreneble, multa Germani. Evidente li tre prizas la prodajo qua esas l'acenso dil Triumf-arko e la memorajo pri la heroeso dil soldati, mem se li ne esas lia samlandani.
Malgre ke me habitas en Parisala regiono de preske quaradek yari, me, til nun, ne probabis acensar la Triumf-arko. Me esis justa. Ma pro kuriozeso me rezolvis agar lo hiere. Fortunoze, mea kordio, segun la mediki, esas ankore en bona stando, ma me preferis haltar plurafoye por ne esar tro fatigata che la somito. Se me savabus de ante quala penoza e negratitudoza tasko ico esas, me ne probabus agar tale. Ma altra-latere, me ne regretas agir lo, nam ico esas experienco e nun me povas konsilar ad omna turisti ed Idisti, qui, future, iros a Paris : "Ne probez acensar la Triumf-arko, ico ne meritas la esforci e la peno quin on subisas por ica skopo".

xxx:::xxx

dimanche 2 mai 2010

SLAVA MITOLOGIO : LA DEO PERUN

xxx:::xxx

Hiere, me iris a la ferio di Paris. La ferio di Paris esas expozo qua eventas singlayare inter la lasta semano di aprilo e la unesma semano di mayo. Ad ica expozeyo venas produkturi di la tota mondo : nutrivi, vini, koquarti e gastronomii, mestieraji, mobli, tekniki edc. Me pasis agreabla posdimezo per vizitar ita expozeyo. Che la Rusa butiketo pri Rusa artaji e mestieraji, me trovis charmiva rustika medalio mestierala ek arjentano reprezentanta unlatere la deajo Perun. Ye la altra latero esas videbla sunala roto e kelka glani. Ici esas simboli. Deo Perun, pri qua me ja lektis ulo dum mea studio pri historio lor mea adolecanteso, esis la Rusa Deo suprega, il esis anke la Deo dil tondro, dil fulmino e dil tempesto. Ma ne nur, il esis anke la Deo dil agrokultivo. Ne sen simileso kun Jovo (Jupiter che la Romani, Zevs che la Greki). Se por diversa motivi la Kievana princo Vladimir ne judikabus kom oportuna konvertesar a la Kristanismo, lore Perun esabus la deajo reprezentanta la Rusa tradiciono. Tamen la paganismo ne desaparis subite, ol mantenesis celite e poslasis kelka traci ankore vivanta nun. Ico, cetere, nule impedis la Rusi esar bona Kristani ortodoxista nam li pluduris praktikar diskrete kelka formi di paganismo dum tamen irar a la Kristana meso. La homala anmo ne esas rekte iranta ma agas ofte por trovar meza solvuri inter semblante ne konciliebla opozanta principi, quin olu prizas. Me kompris la bela arjentana medalio reprezentanta Deo Perun e me regardas ol kun plezuro.

xxx:::xxx