dimanche 18 septembre 2011

LA HATIKVA

xxx:::xxx

Hodie matine (la nuna dio esas sundio), me iris a meso a la parokio Santa-Rita en Paris. Ita katolika kirko dependas de la katolika Eklezio Gallikana, olqua esas autonoma brancho dil katolika Eklezio, qua nur nominale agnoskas la papo kom lua chefo, ma mantenas bone la Tridentina liturgio en la Latina. Ica liturgio esas tante plu bela ke ol esas olta dil katolika Eklezio ante...1789 !
Me ja foye havis surprizo, nome me audis lor plura mesi, kantiko en la Latina kompozita da Haydn, e di qua la melodio esas olta dil Deutschland-Lied (Germania-kanto). La Germania-kanto esas la oficala himno di Germania adoptita lor la IIIma Imperio e lua melodio, mem sub formo di kantiko povas semblar stranja en katolika Eklezio. Quankam Haydn esis bona katoliko e ne povis previdar la nazismo e la misuzado di lua melodio. Me pensis ke ico, forsan, esas nur hazardo.
Ma cadie, me havis tote altra surprizo, nome me audis - yes me ne sonjis - la himno di la Hatikva ! t.e. la nacionala himno di Israel, anke kantata sub formo di kantiko katolika. Quale interpretar ico ? Kad la sacerdoti dil Gallikana Eklezio flirtas kun la nazisti ? e pose kun la cionisti ? Ico semblas tre poke probabla, tante plu ke diferante de la sacerdoti di Vatikano II, qui ofte predikas favore a extreme sinistrana idei, e de la integristi qui predikas en la sinso di extreme dextrana idei, la Gallikani ne okupas su pri politiko. Adminime ne explicite. Kad lore li politikumas per kantiki ? Ico esas plu versimila, ma ne explikus ke li audigas nazista e cionista melodii, nome ici semblas esar nekonciliebla kontreaji. Lore, forsan, esas ula esotera sinso quan on povas interpretar tre diversamaniere. Posible, la Gallikana katoliki volas expresar per ico ke li reprezentas la justa mezo inter du extremaji e ke li preferas asociigar la kontreaji per absorbar oli, prefere kam per kombatigar oli. Ma ico esas nur mea konjekto...

xxx:::xxx