jeudi 24 septembre 2009

LA PRINCI HOHENZOLLERN ESAS POPULARA EN SIGMARINGEN

xxx:::xxx


[La suba artiklo publikigesis en granda diala jurnalo Parisala pri nuna eventi en Germania. Me tradukis la precipua parto de ol.]


da nia specala sendito en SIGMARINGEN

La princi de Hohenzollern ne plus regnas la Suebiana provinci depos la revoluciono di 1848. Ma la siniori di Sigmaringen e lia impresiva kastelo pluduras dominacar la peizajo di ta mikra urbo jacanta an la rivi dil fluvio Danubio. En Sigmaringen, nulo rezolvesas sen la konsento dal princala familio, olqua esas la unesma lokala povo ekonomial. E la aproxime 17.000 administrati aceptas ico sen irga reakto. Nome, plu kam ulatempe antee, li havas ica Hohenzollern-i, kuzi dil reji di Prusia, en lia kordio.
Depos la falo dil Berlinala murego, Germania entratenas relate la Prusiana «Reich» vera nostalgio qua anke profitigas le Hohenzollern di Sigmaringen. Ico tamen ne esus suficanta por explikar lia altagrada populareso.
Dum ke Germania, harde sukusata per la krizo ekonomial e financal, desquieteskas pro la avideso dil bankisti e pro la politikala projeti ne havanta longatempe duranta perspektivi, li inkarnacas etikala koncepti di qui onu rideskovras la valoro.


«NIA PRINCI HAVAS GRANDEGA AVANTAJO. LA POLITIKISTI IRAS E DEPARTAS. MA LI IPSA RESTAS ED HAVAS SENTIMENTO DI RESPONSIVESO A LIA SAMCIVITANI»

«Generale, me ne vere interesesas per to quo koncernas la monarkio o la nobeli, dicas vizitero dil kastelo di Sigmaringen, olqua kastelo esas perfekte prezervita ed esas la precipua turismala atraktajo lokala. Ma nia princi havas grandega avantajo : li pensas pri tempoduro de plura generacioni e ne nur pri la periodo di ofico-tempo elektala. La politikisti iras e departas. Ma li ipsa restas ed havas sentimento di responsiveso a lia samcivitani.»
Tale, la habitanti di Sigmaringen memoras ke le Hohenzollern selektis vendar lia sulo-posedaji a Kanada prefere kam konjedar employati, kande lia entraprezeyo subisis financala problemi. Pro la krizo, la profito dil entreprezeyi apartenanta a le Hohenzollern koncernanta la ferindustrio, la elementi di automobili o la imobli, t.e. 3000 laborplasi en ica regiono, diminutis ye 10%. «Por afrontar la problemi, ni selektis diminutar la suplementala labor-hori», la heredonta princo explikas, nome Friedrich von Hohenzollern. Il esas eleganta, havas grizeskanta hari kuafita de avane addope, lua vizajo havas la traiti distingiva di ta familio, di qua l'influo extensesis olim a tota Europa : la reji di Rumania havas kom origino le Hohenzollern-Sigmaringen e Francia opozesis a la posibleso ke un de lia ancestri acesez la trono di Hispania. Ico esis un de la kauzi dil Franca-Prusiana milito en la yaro 1870ma.
Tamen, Karl-Friedrich von Hohenzollern savis restar simpla homo. Ilu ya aprobas ke on adparolez lu per «Eure Durchlaucht» (Sinioro), o «Prinz» (Princo). Ma kom pasionoza saxofono-pleanto pri «jazz», il anke aceptas ke on interpelez lu per lua ceneyo-nomo, «Charly».
En Sigmaringen, urbo di qua la stradi formikumas ye statui di ilua ancestri, lua samcivitani joyas ke il ne esas tro ceremoniema. «Me naskis hike. Men konocas la homi. Me iras a la sporteyo kun mea employati. E me opinionas ke mea «jazz»-pasiono igas me simpatiinda, lu explikas. Mea nomo ne aparas en la jurnalaro pri famozi ed aristokrati. E ni (familio Hohenzollern) inkarnacas etikala valori – la sincereso, la devoteso, la responsiveso – qui esas populara kande oli esas bone defensata.»


SOCIO QUA HAVAS PLU LIBERA SENTIMENTI RELATE LUA PASINTO
Segun il, la populareso di le Hohenzollern explikesas anke per la rinaskanta intereso dil Germani por la historio di lia lando. «Antee, la memoro-devo koncerne la IIIma Imperio efacis l'omno cetera, la princo opinionas. Hodie, sen obliviar ita ne-efacebla makulo, la Germani volas itere esar fiera pri la historio qua preiris ita tempo, nome olta di lia reji e di lia princi. Li riproprigas a su lia nacionala simboli, sen nacionalismo.» Parolesas pri nova Germania di qua la komenco startis, kom konsequo di la falo dil Berlinala murego, per la riunigo. Koncianta pri lua plaso en la historio, ol havas anke plu libera sentimenti relate lua pasinto ed okupesas plu multe pri lua propra interesti...xxx:::xxx

mercredi 23 septembre 2009

KAD LA TERO ESAS KAVA ?

xxx:::xxxx

Recente, me spektis che-televizione, che la duesma Franca kanalo, filmo di qua la temo esis la libro "Voyage au centre de la Terre" (Voyajo a la centro dil Tero) da Jules Verne. En ita filmo, on montris homi qui enirante volkano decensis til la centro di nia planeto ube li trovis nekonocata kontinento e maro e vivanta enti e primitiva homi. Kompreneble ico esis nur ficiono, ma semblas ke ica temo revigas la homi de longa tempo. Lor la tempo di Hitler en Germania esis homi qui kredis teorio titulizita "Doktrino di la kava Tero". Li apogis su sur hinduista e Tibetana mitologii qui asertas, ke, interne di nia planeto, esas paradizatra mondo dense habitata kun homi havanta alta kulturala e civilizala nivelo. Ita mondo nomesas "Agartha" e kelkafoye en certena punti di nia planeto esas posibla enirar ita celita universo.
Me havas nul opiniono carelate, nam ofte to quo semblas esar fola ed absurda esas tamen realajo, dum ke to quo semblas esar sencoza e racionala ne konformesas a la realeso. Tamen, on devas facar grand esforco di imaginado por aceptar ica eventualajo. Ma ol igas revar... Nome esus plu agreabla pensar ke la griza e kruela mondo surtera en qua ni vivas ne esas la unika posibla mondo, e ke sub nia pazi, interne di nia planeto, esas plu bona ed agreabla mondo kun plu evolucioninta e saja socio.

xxx:::xxx

lundi 14 septembre 2009

LA NOKTI DI TEL AVIV E DIVERSAJI

xxx:::xxx

Me spektis recente che-televizione raportajo pri Israel. Ica lando semblis esar a me plu bela kam me opinionis, quankam sen granda diverseso (ma ol esas mikra e kontenas nur 20.000 kilometri-quadrati cirkume). To quo facinis me esis la urbo Tel Aviv. Ol esas moderna urbo tre dinamismoza, ma precipue la noktala vivo ibe esas tre aktiva, chefe dum la semano-fino. Ico esas tre komprenebla, nam kande la homi minacesas senfine mortigesar lor atento, kande li havas severa militistal servo qua fushas lia yuneso, li povas nur serchar kompenso en sovaja jui che nokto-klubi. Ye mea konoco, til nun, ne existas filmo pri "La nokti di Tel Aviv". Ol povus esar same famoza kam olim esis "La Dolce Vita", nome ica dicita filmo esabis epokon-facanta che la medio dil cinemo-prizanti.
Dum vizitar la interreto, me spektis "video" ube ulu asertis serioze e kun tre valida argumenti, opoze ad historiisto, ke Hitler ne vere suocidis, ma ke lu nur simulis sua suocido e ke fakte il eskapis kun la kompliceso di altaranga oficisti dil nazismo. La loko di lua departo esabus Hamburg ube il irabus en submara navo, til sud-Amerika (probable Arjentinia). Il mortabus ibe kelka yari pose. Tamen, on aceptis generale la tezo dil suocido pro ke ico esis profitoza a multa homi. Judicio di Hitler en Nuernberg, quale la altra nazista chefi, produktabus granda problemi. Nome, on esabus koaktata parolar pri la pakto inter Hitler e Stalin e pri la kompliceso di granda Usana familii (la avulo di ex-prezidanto George Walker Bush) kun nazista Germania, qua posibligabis a li ganar multa pekunio.
Do, la oficala tezo esas olta dil suocido, ma la versimileso dil eskapo esas granda...


xxx:::xxx

samedi 12 septembre 2009

DISKURSO QUA PREDICAS LA FUTURO DI BRITANIA

xxx:::xxx

(Tre interesiva diskurso da Anjem Choudary, islamista predikero, pri la manifesti dil English Defence League (pro ke me ne havas multa tempo disponebla, mea tradukuro esas kelke defektoza e koncizigita) :

"Me esas certa ke vi vidis la manifesti qui eventis en Britania, dum la pasinta monati. Oli organizesis da organizuro qua nomizesas English Defense League. La EDL opozis su kom respondo a la manifesto da sincera Mohamedisti en Luton kontre la retroveno dal Britaniana soldati qui facis kruelegaji en Basra, Irak. Li anke opozesis en Birmingham a ti qui postulis la establiso dil "sharia".
Fakte esas batalii eventanta nun inter organizuri quale la Uniono kontre la fashismo, la socialisti, unlatere e l'EDL e Casuals United altralatere. Ma ne erorez : la socialisti agas por su ipsa, ico esas tipala, li mentias por explotar la situeso ye lia profito, e probas piratar nia lukti por lia propra egoista interesti qui nule relatas kun la Islamo.Fakte parolesas pri kombato inter l'Islamo e lua enemiki.
La vereso triumfos. Ni nulatempe haltos e duros til ke la "sharia" esez establisita e ke la standardo dil Islamo fluktuos tote evidente super la 10 Downing street.
Me advokas la Mohamedisti vekar ed unionar ti qui volas la establiso dil "sharia", la ne-Mohamedisti e ti omna qui luktas kontre la rasismo e la fashismo por diskutar necelite kun ni.
Ni esas felica ofrar alternativo sociala, politikala, ekonomiala, judiciala.
L'Islamo esas superiora ad omna cetera ideologii o religii e nulatempe superiresos. Nula vivo-maniero esas superiora a la islamala vivo-maniero.
L'Islamo solvos omna problemi : l'exploto dil homi che la multanacionala firmi, la kredito-krizo, la pekunio-ludo, la alkoholo, la narkotaji... L'Islamo supresos ica omno. L'Islamo sekurigas la honoro, la digneso, la kontentigo dil vivo-importanta bezoni, la protekto di omna individui.
L'EDL havas nula yuro objecionar e la socialisti irez a la diablo. Se ico ne ja esas dum ica vivo, adminime en la futuro, vi vidos la "sharia" praktikata en Britania."

Ico esas bela ed eloquenta diskurso (mem se onu ne konsentas kun ol) ed ol predicas la tre posibla futuro dil Britaniani.


xxx:::xxx

lundi 7 septembre 2009

MESO EN SANTA-NIKOLAOS DIL KARDONETO

xxx:::xxx

Pasinta-sundie, me havis decepto dum la meso che la kirko di Santa-Nikolaos dil Kardoneto. Lor la prediko, la sacerdoto komentis koncize la nova encikliko da papo Benediktus XVI e desaprobis ol komplete pro ke la papo semblis apogar la globalismo (iniciita dal framasoni). Do, la negociado inter la Frateso di santa Pius X e la Vatikano paralizesas ed esas granda minaco ke olu ne plus ristartos.
Ma la rituo, che Santa-Nikolaos dil Kardoneto esas tre bela, la Gregoriana kantiki en la Latina esas splendida e tre bele kantata. Esas ibe vera etoso religiala e tradicionale katolika.
Me lektis ulaloke che la interreto ulu qua atakis la tradicionalisti di Santa-Nikolaos dil Kardoneto ed akuzis li esar rasista. Quik ulu qua havis sat simila idei a le lua, ma qua bone informesis respondis ke on povas akuzar li pri multo ma ne pri ico nam on vidas neblanki e nigri ibe qui esas bone aceptata. Ico esas justa, nam la Eklezio katolika volante esar universala deziras konvertar omna homi di omna rasi e landi por la adveno di Kristo Rejo. Konseque, la tradicionalista katoliki aceptas omna homi en lia kirko e nule kondutas rasiste a lia samreligiani.
Me astonesas vidar nepoka homi de Afrikana origino, nam me pensis ke forsan Gregoriana e Latina kanti ne tre atraktas Afrikani, nam ico ne konformesas a lia kulturo, ma semblas ke me eroris, adminime por kelka de li.
Me vidis mem, kun plu granda astono, Indiani, ed ultre lo esas flava Aziani (probable Chiniani) qui partoprenas la mesi di Santa-Nikolaos dil Kardoneto. Tamen, me vidis anke tre eleganta dami Aziana quin me konjektis esar Japoniana turistini. Eli probable audis parolar pri Santa-Nikolaos dil Kardoneto e pro ke, segun nia Japoniana samideano Takata, la Japoniani tre prizas bela Gregoriana kanti mem sen esar irgamaniere katolika, eli venis adibe por la estetika plezuro askoltar ica admirinde bela kanti en pia e fervoroza etoso, ube (ed ico probable anke plezas a la Japoniani) la ritui e la diciplino esas tre importanta.

xxx:::xxx

mardi 1 septembre 2009

DESQUIETIGANTA POLONIA

xxx:::xxx

Pluraloke aludesas pri la Esperanto-kongreso en Byalistock, Polonia, cayare. Fanatika Poloni konservema atakis la kongreseyo, destruktis kelka mobli e desegnis yuda stelo strekizita. Ica omno,nur pro ke la patro di Esperanto esis yudo. Ico esis blinda antisemidismo a qua omno qua esas yuda esas mala e kondamninda.
Me ne havas aparta simpatio por Esperanto quan me abandonis multa yari ante nun pro ke tro multa de lua adepti havas politikala ideologiala orientizo quan me komplete desaprobas. Ma nulo posibligas dicar ke Zamenhof ipsa esas responsiva pri ca orientizo. Omnakaze, Esperanto esas multe min danjeroza por la patuazi* (nacionala lingui) kam la Angla. Unesme, pro ke Esperanto, same kam la altra interlingui, ne vizas desaparigar la patuazi*, ma nur esar auxiliara linguo helpiva. Duesme pro ke Esperanto esas multe min difuzita kam la Angla. Ultre lo, la Angla ne havas principi e, konseque, povus tote bone sen irga skrupulo, desaparigar la nacionala idiomi kulturala.
La antisemida fanatikismo dil Poloni retroirigas ni a la periodo inter amba mondo-militi (1919-1939). Me kredis ke tala formo di antisemidismo esis nun neposibla en Europa.
To quo igas me furioza, pluse, esas la fakto ke la Poloni (e probable la altra est-Europani) povas 'afordar' esar violentoze e fanatike rasista, sen produktar reakti altraloke nek shokar la Europana informili. En west-Europa, kontree, ni mem ne darfas kritikar la tro granda nombro de enmigranti qui venas de la Triesma Mondo, sen esar tre severe punisata. Politikala viro qua kritikas la rasismo kontre-blanka dil Afrikani rezidanta en west-Europa efektigas tempesto ed indigno che la informili.
Ma la est-Europani darfas opresar lia minoritati ed esar fole antisemida ! Esas vere du ponderili e du mezurili en nia klaudikanta Europa.
Recente la Slovakiana guvernerio interdiktis la eniro di sua teritorio a la prezidanto di Hungaria qua volis vizitar la Hungariana minoritato di ta lando. Ne-utile dicar ke la Hungariana minoritato ibe esas prefere male traktata.
Se la Europana autoritatozi permisas tala shovineso, lore Europa ne vere existas, ne havas motivo existar...

xxx:::xxx