lundi 19 mars 2012

KUKI E MEMORAJO PRI METZ

Hiere, me havis sat longa babilado interretal che "facebook" kun kelka Idisti. Un de li esis Prusiano, probable ironta balde instalar su pro profesionala motivi ad est-Francia, nefore de la Germana frontiero. Me parolis lore a lu pri la urbo Metz quan me kelke konocas pro ke me pasis mea infanteso e puereso ibe. Ita Lotringiana urbo, on povas dicar lo, esas France-parolanta Prusiana urbo. Nome dum la tempo inter 1871 e 1918, ol esis anexita da Germania e la Germani qui instalesis en ita loko esis ofte Prusiana funcioneri. Li markizis profunde la arkitekturo di ca urbo ed edukis la Metzani segun Prusiana maniero, tote sucesoze. Quankam la Metzani, nun, ne plus savas parolar la Germana, lia mentaleso restas profunde olda Germana e Prusiana, kontre ke la Germani ipsa riedukesis dal Usani pos la Duesma Mondomilito e tote ne plus havas tala mento. Me memoras ke dum mea frua yuneso, esis ankore multa Germani naskinta en Metz ante la Unesma Mondomilito e qui restabis ibe. Mea matro, qua esis sud-Francino, ne tro prizis li, ma li esis quieta e pacema homi ed omnakaze on povis nur kunvivar. Dum la pasinta somero, me vizitis kuzino en Metz e pro ke me heredis la gurmandeso di mea matro, ni iris a teo-salono ube vendesis kuki fabrikita da, asertite, ulu qua havis la titulo di maxim bona mestieristo di Francia. La kuki aspektis tre bela ed apetitigiva, ma kande me manjis li, ico esis hororajo ! li esis nule saporoza ma dessaporoza e plu salizita kam sukrizita. Me memoris lore, ke dum mea puereso, mea matro ofte plendis pri la fakto ke la kuki en Metz esas tre bela ma nulamaniere delicoza. Mea patro parolis pri co a lua kolegi ed un de li, qua probable esis de Germana origino, indikis a lu teo-salono frequentata da olda Germani ed ube on povis manjar bonqualesala kuki segun Germana maniero. Mea matro kuriozigita iris adibe e duktis me kun elu. Fakte, lo esis agreabla teo-salono ube charmiva ed afabla oldini parolis Germane ed ube la drinko-chokolado esis delicoza e la kuki vere saporoza.
Hodie, l'omna olda Germani mortis e lia teo-saloni desaparis kun li. Me pensis pri lo, pasinta-yare, kande me esis kun mea kuzino en teo-salono Metzana. Ibe esis kelka Germani, nam la turisti Germana nunepoke esas tre nombroza en ca urbo e la Germani, kustumale, tre prizas la kuki. Forsan on povus invitar Germana kukifisti por instalar su adibe ed apertar teo-saloni Germana-maniere por rivivigar la bona anciena tempo...


Posted by Picasa

mardi 6 mars 2012

LA PREDIKI DIL BUDDHO

[ Singlafoye kande me frapesas per trauro, me pensas pri la Buddhista doktrino, olqua esas la maxim racionoza e la maxim kredebla doktrino religiala. La transpaso recenta di nia amiko Manfred Magin instigis me itere lektar Buddhista texti. Yen sube texto pri India qua raportas la vivo dil Buddho e lua prediki pos lua lumizo.]

Pos lua lumizo, eventinta kande lu evis triadek-e-kin yari , la Buddho trairis nord-India dum mi-yarcento, dum docar la voyo di la Mezo a nombro kreskanta de dicipuli, ma per imperar ilti nulatempe idoligar lu. Il predikis la neceseso dil veko spiritala, la fino dil sufro e di la nesavo, per asertar ke ita voyo esis l'unika por atingar la suprega skopo.
La docaji dil Buddho esis plu logikoza kam dogmatal ; il kurajigis lua dicipuli deskovrar solvuri fundamentizita sur lia propra experienci. Il desaprobis la sistemo dil kasti e la rolo dil bramani. La Dhammapada (poemo en la Pali-a linguo traktante pri la docado) atribuas a lu ica parolo : "Viro ne divenas bramano per la longeso di lua hararo, per lua familio o per lua nasko. La viro en qua rezidas la vereso e la santeso, e quan la joyo plenigas, tala esas la bramano." Se la Buddho ne veneracis la dei, il ne kritikis lia kulto - ma il pozis en questiono omna fido qua ne duktus a la fino dil sufro.
La Buddho pronuncis lua unesma prediko - la "unesma turo di la Roto di la Lego" - a la kin asketi kun qui il fastabis en la Parko dil cervini, en Sarnath, proxim Varanasi. Ica prediko su apogas sur la Quar Nobla Veraji : la vivo esas radikizita en la sufro (duhkha) ; la sufro naskas de la deziro (tanhâ) di povo, di feliceso e di longa vivo ; eliminar ica deziro lo esas irar ek la sufro ed acesar la nirvâna ; por desaparigar ica deziro, oportas surirar la Okopla Voyo.
Duhkha, tradukita kustumale per sufro, konciigas pri la nepermano e la neperfekteso. La vivo esas duhkha, pro la "tri signi di la nepermano" : oldeso, maladeso e morto. Ni sufras pro ke ni serchas la permano, ma la Buddho docas ke nulo esas permananta. La vivo ne esas per su ipsa valo de lakrimi, ma lua nepermano igas olu neperfekta en nia ment-okuli.
La radiko dil deziro esas avidyâ, t.e. nia erora koncepto pri la naturo dil realeso. La Buddho proklamas la doktrino dil anatta (ne-ego), olqua refuzas kredar l'existo di permananta anmo od ego. Agante tale, il refutas l'aserto fundamental di la spiritaleso Indiana di lua tempo. : nome l'existo di Meo profunda, o Suo (âtman) fine identa a la Principo absoluta (brahman). La Buddho indikas l'identigo al ego kom la kauzo di la sufro homal. Lua docaji ofras, per la voyo dil meditado, metodi praktikal por liberigar su del iluziono dil meo.

Sube esas un de lua maxim famoza prediki

LA PREDIKO DIL FLORO
La "Prediko dil Floro" forte influis la zena Buddhismo. Kande on questionis lu por definar la spiritala Veko, la Buddho restis tacanta e prenis simple floro. La vorti, segun lua docado, indikas objekti od idei qui esas familiara a ni. La vereso e la spiritala Veko esas, koncerne li, trans nia kapableso intelektar.

::::-::::Posted by Picasa