vendredi 2 janvier 2015

LA LEGENDO PRI LE NIBELUNGENOmno komencis uladie kande Loki, deajo dil fairo, Hoenir e lua fratulo Odin promenadis en la « Midgard », t.e. la mondo dil homi. Vidante bela lutro Loki ocidis lu per stono e pose la tri dei forportis lu aden la rezideyo di magiisto, Hreidmar, a qua li demandis divenor lua gasti. La magiisto, lore, koncieskis ke la lutro ne esis altra persono kam lua filiulo, Otter. Furioza, Hreidmar ed ilua du altra filiuli, Fafnir e Regin, enkarcerigis la dei, li postulis kom indemno tam multa oro kam olta quan on povis extensar sur la felo di la lutro. Ma ica felo esis magiala ed extensesis senlimite. Dum ke Odin e Hoenir restis kom gajo-homi, Loki esis komisita por trovar oro. Il decensis alonge grandega labirinto e kaptis la nanulo Andvari, la maxim richa ek omni qui vivas subtere. Minacita la nanulo abandonis lua trezoro ma sorcis magiala ringo qua esis parto di ol : future irgu qua surhavos ica ringo perisos.
Loki retrovenis kun la trezoro e transmisis ol a Hreidmar, tamen dum informar lu pri la sorco asociita kun ol. Fakte, poka tempo pose, Hreidmar ocidesis da lua propra filiulo, Fafnir, qua kaptis la trezoro. Perversigita per la ringo di Andvari, Fafnir alteris su a drako por protektar lua trezoro. Il havis, fakte, multa laboro e grandanombra herouli perisis dum probar arachar ol de lu.

La tempo pasis ma Regin, fratulo di Fafnir, ne obliviis la trahizo da lua familiano qua privacis ilu de la trezoro. Pos divenir orforjisto dil rejala familio di Dania, Regin anke divenis docisto dil yuna Siegfried quan il armizis per la marveloza espado  di la patro di ilta, nome Siegmund. Konseque, la ruzoza Siegfried afrontis Fafnir, ocidis lu e tale heredis la trezoro e la sajeso dil drako, apta parolar al uceli. Cetere, danke ica doturo Siegfried saveskis ke Regin intencis mortigar lu suafoye : il ocidis lu, ante ke il povabus agar, e lu konservis la trezoro inkluzite la ringo.

Plu tarde, Siegfried liberigis la Valkiro Brünhild per ruptar la fairala cirklo qua cirkondis ed enkarcerigis el. La heroulo divenis, lore, amoroza di la Valkiro e kom atesto di ca amoro, ilu livris ad elu ilua ringo. Il obliviabis tro rapide la sorco asociita kun olu…
Dum un de lua voyaji, Siegfried renkontris la rejino di le Nibelungen, Krimhild, quan on timis pro elua povi magial : el venenagis la heroulo per mielaquo, ed obliviante lua amoro por Brünhild il spozigis la filiino di Krimhild, Gudrun. La Valkiro, komplete furioza e sorcita per la ringo, spozigis Gunnar, la fratulo di Gudrun kun qua el projetis la morto di Siegfried.

La heroulo mortigesis, e Brünhild dronesanta en chagreno e remorso, suocidis por enterigesar apud il…
Tale finas la maxim famoza de le nordala « saga ».

(Tradukita segun texto da BORIS TANDLER publikigita en la n°3/2002 di Letro Internaciona)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire