dimanche 31 mai 2009

VIZITO EN VERSAILLES

xxx:::xxx

Kelka dii ante nun, me iris a la urbo Versailles ube esas la famoza palaco dil reji di Francia, qua esis lia rezideyo dum la yarcenti XVII e XVIII. Me volis vizitar itere ica kastelo, olqua recente esis rinovigita danke jeneroza meceni. Ma me ajornis mea intencita ago, nam por enirar la kastelo di Versailles e lua gardeni, me devabus stacar en serio dum longa tempo por komprar eniro-bilieto. Vicee, me rezolvis vizitar la urbo Versailles, qua havas anciena e charmiva quarteri e stradi. Me iris a la loko dil antiquajisti, pose me iris a - bone konocata da me - kuki-vendeyo qua esas anke teo-salono e me konsumis delicoza oranjo-kuketo kun mikra tasedo de kafeo. Plu tarde me iris a tre agreabla strado proxim la kastelo e me alonge-iris la katedralo Santa-Ludovikus (Saint-Louis). Juste opoze a la katedralo esas la enireyo di la loko nomizita "le potager du Roy" (la frukt- e legum-gardeno dil Rejo). On povas vizitar la aludita gardeno. Ma, me esis kelke deceptita, nam me savas nur tre poke pri la gardeno-kultivado, e me kredis trovar flori, legumi e frukt-arbori kun, adminime kelka frukti, ma me vidis nulo tala. Povas esar tamen ke existez teplici ube omno esas trovebla. Omnakaze, la gardisti che la enireyo dicis, ke ye singla duesma semanala dio (mardie, jovdie e saturdie) esas merkato ube onu vendas la produkturi di ca gardeno dil Rejo. La merkato-vendo komencas ye ok kloki e ye non kloki omno esas parvendita. Nome, homi venas ne nur de Versailles, ma anke de la vicina loki ed anke de Paris por komprar la bone kultivata e, supozeble, tre saporoza produkturi dil rejala gardeno. Me ipsa kompris che la enireyo disponebla konfitaji e mielo. Oli havis bona saporo. La urbo Versailles havas multa interesivaji qui, regretinde o fortunoze, ne konocesas dal turisti.

xxx:::xxx

mercredi 20 mai 2009

Expozeyo pri alternativa medicini

xxx:::xxx

Kelka dii ante nun, me vizitis expozeyo pri alternativa medicini en mea hemurbo. Esis anke kelka mestieristi qui vidigis lia produkturi. Ma la impreso pri la valideso di ta alternativa medicini ne esis tre konvinkiva, ed on havis la sentimento ke la expozanti esis prefere sharlatani. Tamen esis ulo stranja, quankam preske la duimo de la habitantaro en mea hemurbo nun konsistas ek enmigrinti de ne-Europana origino (ed ica proporciono kreskas senfine malgre la chomado e la ekonomiala krizo), on vidis nur Europani e blanki che la expozeyo. Ico esis stranja impreso. Kad la Afrikani ed Aziani havas tante bona sanesala stando ? Ma li iras che la mediki quale le altra ed on vidas li komprar multa medikamenti che la apoteki. Ico esas prefere kulturala, la enmigrinti ne informesas pri la alternativa medicini e, forsan, li havas lia propra remediili tradicionala.

xxx:::xxx

vendredi 8 mai 2009

LA FERIO DI PARIS

xxx:::xxx

Hiere, posdimeze, me iris a la ferio di Paris. Ico esas expozo e komercala evento qua okuras singlayare, ye la sama periodo dil yaro. Me vidis bela mestierala laboruri e bela objekti Europana ed anke splendida exotikaji veninta de la tota mondo. Me kompris miniona Rusa ikoneto en tri parti.
Pro la diverseso ed agreableso dil produkturi ibe prizentata on havas sentimento di apertiteso a la mondo dum restar en un de la maxim pleziva chefurbi di Europa. Tamen, me havas sucii, nia fola prezidantacho Nikolaos Sarkozius (Nicolas Sarkozy) revas krear "granda Paris" e modernigar dramatatre ica civito per divenigar ol megapolo* segun la stilo dil Usan e dil moderna Chiniana urbegi. Me esperas totakordie ke il ne povos realigar lua projeto, ja pro ke la pekunio por efektigar la labori indijesas. JM :::-:::

xxx:::xxx

mardi 5 mai 2009

LA INTERDIKTATA CIVITO DI BEIJING (PEKINO)

<<<:::>>>

Nelonge ante nun, l'Europana televizionala kanalo ARTE prizentis emiso pri la interdiktata civito en Beijing (Pekino). Olim Beijing esis ancien urbo Mongola e princala rezideyo. La imperiestro di Chinia havis lua chefurbo en Nanjing, sud-Chinia. Ma la princo di Beijing atakis lu, vinkis lu ed uzurpis l'imperiestrala trono. Il proklamis lua rezideyo-urbo kom chefurbo di Chinia ed il komencis konstruktigar la interdiktata civito en Beijing. Ica interdiktata urbo esis rezervita a la imperiestro ed a lua servisti. La meznombra regnati dil imperiestro ne darfis enirar la dicita interdiktata civito.
La mapo di ca urbo konceptesis segun la maxim bona ed anciena tradicioni dil Chiniana arkitekturo. Lua beleso e luxo esis ne-imaginebla por la homi nevizitinta olu. Regretinde, quik de la regno dil aludita imperiestro komencis anke la regno dil eunuki vice la serioza funcioneri qui opozesabis al imperiestro. Kun la eunuki proxima a la povo, on darfas dicar ke la dekado dil imperiestrala institucuro debutis e ke ico preparis anke la dekado di Chinia e la tragediatra eventi dil XIXma e XXma yarcenti en ica mondo-parto.

<<<:::>>>