dimanche 11 janvier 2015

KAD ON POVAS VOYAJAR TRA LA TEMPO ?Ica questiono semblas unesmavide tote stulta, nam ni kredas e.g. ke ne esas posibla retroirar a pasinta epoko. Ma nia cienco esas ankore tre yuna e to quo eventas povas kelkafoye esar astoniva. Dum aproxime 1925, yuna studento Franca en Paris, qua promenis en la gardeno di Luxembourg, renkontris afabla viro esanta same muzikema kam il, e qua invitis lu venar a sua hemo dum la venonta sundio ; ibe lua familiani pleos per diversa muzikili. Lor la dicita dio, la yunulo aceptesis en ekmoda chambro ube homi vestizita quale dum la frua XIXma yarcento esis tre afabla ad il e pleis kun lu klasika muziko. Pos adiir la homi ed ekirir la chambro, il konstatis ke il perdabis sua klefo che lua hosti ; il do retrovenis, ma esis nulu qua respondis. Pos informir la policani en la skopo retroirar aden ca chambro e trovar sua klefo, il saveskis ke la
koncernata domo ne plus lojesis e ke la personi pri qui il parolis vivabis en 1840 cirkume. Komence, on kredis ke la studento esis jokachero o dementulo, ma pos trovir lua klefo en la chambro klozita depos multa yardeki, on egardis seriozamente lua raporto. La afero divenis tre famoza en la jurnali di ta epoko e la granda fizikisto Einstein deklaris ke « forsan esas eskaleri-gradi en la tempo e ke la yuna viro eroris pri un eskalero-grado kande il suriris ol ». Plu bona explikon, til nun, onu ne havis.
Multe plu stranja fakto mem esas la raporto da Latina kronikisti qui skribas pri viro ofrinta glaso, qua ne povis ruptesar ne esis ek vitro e povis modifikesar relate lua formo, ad imperiestro Nero. Questionita e tormentita pro ica objekto, il respondis ante mortigesar, ke il venas de tre fora epoko futura kande la Imperio Romana ne plus existos depos longa tempo. La policani tote ne trovis traci di lua origino ed on nur saveskis ke il aparabis subite en Roma. Malgre la mala fino, ico povas revigar… Posible la homi dil futuro esas ja inter ni e ni frequentas li sen savar lo.

(Segun artiklo da JEAN MARTIGNON publikigita en la n°3/2002 di LETRO INTERNACIONA)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire