mardi 13 janvier 2015

DE MEA DIARIO IDAL


Mardie, ye la 13ma di januaro 2015.

 
Hodie matine, me iris al aerportuo di Orly por aceptar nia samideano di Brazilia-lando Joao Xavier Mendes dos Santos e lua familio (ilua spozino ed ilua filiulo). La vetero esis griza e pluvema. Joao Xavier havis bona vehado ma qua duris tre longatempe de Rio de Janeiro til Lisboa (9 hori se me bone komprenis) e pose cirkum du hori de Lisboa til Paris. Me kredabis ke il esis kun grupo turismal, ma me balde vidis granda veturo povante kontenar plura personi e qua destinesis a lua familio. La konduktoro di ca vehilo esis Franco mariajita e Brazilianino e qua savis tre bone la Portugalana. Joao Xavier invitis me por venar kun lu e lua familiani e survoye il savigis me ke il esas pekunioza industriisto di Sao Paulo. Komence, il ne tro audacis parolar en la L.I. di la Delegaciono e preferis uzar la Angla, ma fine il sucesis parolar en nia komuna linguo helpanta e parolis ol bone kun klara pronunco e bon achento. Lua hotelo esis
nefore de le Champs-Elysées en diskreta ma eleganta strado di Paris.  Ico esis vermente diskreta ma bela hotelo por pekunioza personi. Ico ridetigas me, kande me pensas pri nia samideani Germana di ex-GDR (DDR, Germane), qui volas sempre obtenar rustikega e senkomforta chambri en chipega hoteli lor la Ido-renkontri. Joao Xavier ne esas tala pro ke il havas la moyeni. Me tre prizus lo se ni havus multa samideani quale lu nam se ni havus multa richa samideani, ne nur nia movemento standus plu bone, ma anke li povus juar nia idomo komuna multe plu bonamente en agreabla renkontreyi e pleziva etoso. Ma ico es nur revo…
Joao ed ilua familio vizitos (probable per la konduktoro parolanta la Portugalana) la muzeo Le Louvre, la turmo Eiffel, vizitos Paris per ula « bateau mouche » (specala batelo naviganta sur la fluvio Seine) e por la filiulo vizitos « Eurodisneyland » en la departmento Seine-et-Marne. Li ne povos vidar multe plu multa kozi en Paris, nam li restos nur dum quar dii. Pose, se me bone komprenis, li iros al urbo Nice e vizitos lua cirkondanta regiono « azura litoro ». E, fine, li vizitos anke Lisboa. Me questionis lu, kad il vidos  la poligloto ed Ido-savanto Gonçalo Neves ? Ma il respondis a me ke ico esas poke probabla, nam versimile Gonçalo Neves ne povos esar en Lisboa, ye la previdita dato.
Malgre la griza e pluvoza sezono, on povas apreciar Paris kande on vizitas la luxoza quarteri e l’avenuo di le Champs Elysées. Anke la muzei, e la mala vetero ne pleas granda rolo –adminime me supozas tale – kande on vizitas Eurodisneyland. E Paris povas esar bel urbo – omnasezone- nokte, pro la varma ed agreabla lumizili. Adminime en la quarteri bela e turismal. Do, me esperas ke nia netipala samideano e lua familiani pasos agreabla sejorno en Paris.
 
 
 
 
 

3 commentaires:

 1. Nur du emendi:

  1) Me ne esas "poligloto";

  2) Me esas ne nur "Ido-savanto", ma anke Idisto.

  RépondreSupprimer
 2. Saluto, Jean! Nur du emendi:
  1) me e mea spozino esas publik oficisti, ne entraprezisti.
  2) ni ne vizitis Nice pro ke ni havis poka tempo por to, quankam me dezirus vizitar ol (ed anke la valo di Loire fluvio) un dio. Posible en altra voyajo? Nur Deo savas.

  Rezume pri nia vizito a Paris, Porto e Lisboa: ni prizis multe la tri. Tri bela urbi, kun richa historio, richa kulturo...

  E me havas amiki en la tri! Tu en Paris, Gonçalo Neves en Montijo (ilu renkontris me en Lisboa), e me anke havas un amiko (qua ne parolas Ido) en Porto, e povis renkontrar ti.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Me anke dankas tu por la revuo Kuriero Internaciona, ed a Gonçalo por la libri en Ido. La libri e la revuo stimulas a me kontinuar a skribar en Ido, ed a tradukar texti ad Ido. En mea kazo, me ne lernis Ido tra studiado di lua gramatiko, ma pri la lektado di texti en Ido. Me gradope komencis komprenar la strukturo di la linguo tra lektado, e komence me skribis kurta texti, pose plu longa, kun plusa informi... sempre kun la helpo di Wikivortaro e di amiki qui skribis multe en Wikipedio, exemple Arto Moisio, Dave McLeod e Fafnir (me ne savas lia vera nomo, nur lia surnomo).

   A tot amiki Idisti en omna parto dil mondo, mea saluto!

   Supprimer