jeudi 1 janvier 2015

KA LA SUNO FUTURE LEVESOS WESTE ?


La Greka historiero Herodotos (Vma yarcento a.K.) qua raportis seriozamente e skrupulozamente to quon la sacerdoti di Thebes, Egiptia, qui esis tre minucioza arkivisti, dicis a lu, skribis pri la historio di Egiptia :

« La Egiptiani demonstris ke esabis triacent-e-quaradek-e-un (341) generacioni homal depos lia unesma rejo til la lastega, nome la sacerdoto di Hefaistos. Or triacent
generacioni korespondas a dekamil yari ; t.e ; cent yari por tri generacioni. Do, por la quaradek-e-un yari qui adjuntesas a le triacent, oportas kontar ultre lo, mil-e-triacent-e-quaradek (1340) yari. Lo esas entote dek-e-un-mil-e-triacent-e-quaradek (11.340) yari. La Egiptiani deklaris ke, dum ica tota periodo, nula deo vestizabis su per homala formo por regnar  lia lando. Li dicis, pluse, ke, dum la sucedo di ca dek-e-un-mil-e-triacent-e-quaradek (11.340) yari, la suno deviacis quarfoye de sua kustumala kurado ; ke lu levesis ibe ube lu nunepoke su kushas e ke lu su kushis ibe ube lu nunatempe su levas ; ma ico produktabis nula perturbi en Egiptia, nek koncernante la fluvii e la rekoltaji, nek koncernante la maladeso e la morto. » 

Quale on povas lektar la suno inversigis quarfoye sua kurado dum periodo de 11.340 yari sen ke ico efektigez katastrofi o kataklismi sur la Tero. Multa interesati, pri ca fakto e ca eventi, konjektas ke la maxim recenta sun-inversigo eventis lor la fugo dil Hebrei de Egiptia (ye 1500 a.K. cirkume). Se on kontas bone (quarfoye dum 11.340 yari) la proxima kurado-inversigo dil suno devus eventor tre balde. Ka ni travivos, en forsan proxima futuro, la sunlevo weste, vice este, e la sunkusho este vice weste, quale eventas nun ? Ico esus astonanta ed interesanta spektaklo.

 
(Samuel Krieff en la n°2/2002 di Letro Internaciona)
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire