lundi 11 avril 2011

REJALA MARIAJO

xxx:::xxx [Elu interesesas pasionoze pri la rejala familio. Margaret Tyler vivas cirkondata da extraordinare nekustumala kolektajo. Ye aproxime dek dii ante la mariajo di Kate e Guglielmus (William), ita retretintino apertas la pordo di elua palaco a la jurnalisti.]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Segun la korespondanto en London TRISTAN DE BOURBON laboranta por la jurnalo FRANCE-SOIR, extrakturo : "Me komencis facar mea kolektajo duadek yari ante nun, ma omno aceleresis lor la departo da mea filii, nam me volis kelke vivigar mea domo." Margaret Tyler, charmanta Angla retretintino evanta 67 yari, ne cesigis elua solitareso per adoptar hundo, elu nur dedikis su ad elua pasiono : la rejala familio Britaniana ! En lua domo di Wembley, quartero di nord-London, elu trezorifis 10.000 objekti konsakrita a le Windsor : tasi, revui, libri, fotografuri, afishi, figureti e mem pupei okupas la tota teretajo di lua domo. Kom unika filiino da du genitori tre royalista, elu komencas per distranchar la jurnal-artikli pri rejino Elizabeth II lor elua kronizado, en 1953. "Me evis apene 9 yari e me tre bone memoras spektir ita evento che la televiziono. Ico esis magiala." Cetere, lo ne esas hazardo kande la unesma objekto di lua kolektajo esas vitra cindruyo, memorajo di ta dio 2ma di junio 1953, komprita da un de elua quar filii. Elua pasiono rapide instigis elu agar extrema selekti pri vivo-maniero. Ye la evo 19 yari, elu tale livas lua familiala farmodomo, jacanta en west-Anglia, por irar a la chefurbo di Anglia. "Me ne prizas vivar en la ruro, ed, ultree, ico posibligis por me esar proxima a la rejala familio. Me lektas la jurnali, precipue la revuo Majesty, olqua publikigas singlamonate la publika programo dil membri di ca familio, e se me volas partoprenar un de li, me nur bezonas vehar per la subtera treno. Lo esas vere tre avantajoza vivar en London !" Lua kolektajo kreskis, ed anke kun ol elua reputeso. Ita laste dicita posibligis ad elu renkontrar la rejino lor tri okazioni, de qui la lasta esis sep yari ante nun lor la riaperto dil memorialo konsakrita a princino Diana. "Me multe amis Lady Di, me esis un de lua entuziasmoza partisani. El adportis charmiva fresheso a la rejala familio. Tamen, me ne deziras irar a la loko ube el mortis en Paris, me preferas plu gaya eventi. "Quale exemple la mariajo di elua seniora filiulo, Guglielmus (William), kun Catherine Middleton. "Nulatempe la rejeso tante koncernesis depos la mariajo di Karolus (Charles) e Diana, en 1981, nam omni savas ke uladie li acensos sur la trono." Ye la 29ma di aprilo, elu ne esos un de ti qui lokacos tendo en la parko di Clapham (quartero en sud-London) po 95€ dum ita tri dii ed elu ne staceskos meze dil nokto por vartar alonge barili la defileo. "Me prizas levesar frue, ma me ne apartenas a la kategorio de personi pronta vartar dum la tota nokto. Tante plu, ke itadie me komentos ica mariajo direte por la Usana televiziono edukanta TLC. Me ja agis ico lor l'aniversario dil cent yari di la rejino-matro, ma lo esis dek-e-un yari ante nun. Me do hastas asistar ita evento, mem se, kun mea domo, me havas l'impreso ja travivar ica mariajo de plura monati !"----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- xxx:::xxx

lundi 4 avril 2011

COLTON BURPO VIZITIS LA PARADIZO

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (Artikleto lektita en la diala jurnalo LE FIGARO) La paradizo existas, e Iesu, qua havas okuli "di qui la blua koloro similesas olta dil maro", sidas dextralatere di la Patro. Lo esas, omnakaze, to quon raportis yuna mikra Usano, qua asertas vidir klare la morto opoze a lu dum ke lu esis operacata pro gravega peritonito en marto 2003. Kande il vekis, Colton Burpo, filiulo di evangeliista pastoro venanta de interna Midwest, lore naracas esir "en la paradizo" e "retrovenir de ol". Dum la monati qui sequis, la yunuleto evanta 3 yari e duimo savigis multega detali pri lua experienco pri la transa mondo, aludante Santa Ioannes-Baptisto e la Santa-Spirito per vorti stranje konvenanta. Il dicas ekirir de lua korpo dum la operaco e vidir lua genitori preganta por ke il retrovenez a li. "Me mortis ma nur instanteto", ilu dicas, per asertar ke il pasis tri minuti en la paradizo. Segun lua patro, qua naracas ica aventuro en la libro La paradizo reale existas (Heaven is for real, editerio Thomas Nelson, 2010), la yunuleto havis nula moyeno por konocar la biblala historio quan il raportis. Un de la maxim emociganta instanti koncernas la renkontri quin il dicas havir kun lua pre-avulo same kam kun "fratino" mortinta dum preirinta gravideso di ilua matro pri qua il nulatempe audis parolar. Ica historio igos ridetar la ateisti, ma olu pasionizas Usa. Vendita ye plu kam 1,5 milion exempleri, ita libro esas indikita kom la maxim bone vendita verko che la New York Times depos tri monati. ARTIKLO redaktita da LAURE MANDEVILLE (EN WASHINGTON) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo