mardi 20 janvier 2015

EXOTIKA PARFUMI

Kande, per la du klozit okuli, dum vespero varma di autuno ;
Me respiras di tua mamo l’odoro ardoroz,
Me vidas desvolvesar felica rivi
Quin dazlas la fairi di monotona suno ;


Ociera insulo ube la naturo donas
Arbori stranja e frukti saporoza ;
Viri di qui la korpo esas tenua e vigoroza,
E mulieri di qui l’okulo per lua sincereso astonas.


 
Guidata per tua odoro vers charmanta klimati,
Portuon me vidas qua plenesas per segli e masti
Ankor’ tote fatigita per la maral ondo,


Dum ke la parfumo dil verda tamarindieri,
Qua en l’aero cirkulas ed inflas di me la naztruo,
En mea anmo mixesas al kanto dal navani.


 


Extrakturo de LES FLEURS DU MAL (DI LO MALA LA FLORI).


 


 


 


 


 


 


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire