vendredi 28 août 2009

LE "WHITE FLIGHTER"

xxx:::xxx

Danke la interreto, me lernis nova internaciona vorto (ne-Idala), nome "white flighter". En la Angla le "white flighter" esas la homi qui fugas la arei ube arivas ne-blanka enmigranti venanta de la Triesma Mondo. Me ne volas diskutar pri la motivi di le "white flighter". Uli akuzas li esar rasista, altri asertas ke li fugas la violento e la dessekureso. Plusa altri akuzas li esar deskurajoza e lasar la tereno a invaderi sen kombatar o rezistar. Ma quale rezistar ? Kande la informili e la autoritatozi akuzas e maldicensas pri la homi qui volas prezervar lia identeso e qui esas severe punisata kande lia nervi kolapsas. En tala kazo, la maxim bona remedio esas la fugo.
Ma fugar a rurala arei esas vana, nam malgre la chomado e la ekonomiala krizo, enmigranti de la Triesma Mondo instalas su omnaloke en Ocidento, nam li invitesas adibe da la siniori di lo "politically correct" - ditenanta la povo en la Usana imperio e lua kolonii - qui, segun evidenteso, havas mortigiva odio kontre la Europani e la Europanidi.
La unika solvo, duminstante, esas fugar a la imperio di siori Medvedev e Putin ed instalar su a glaciala e poke atraktiva Siberia. Siori Putin e Medvedev ne aceptas la enmigrado da ne-blanki en lia imperio e, supozeble, li joyos kande Europana ed Europanida habitanti instalos su en Siberia por laborar ibe e valorigar ol, nam Siberia esas potenciale tre richa regiono di Rusia.
Olim, la cari sendis a Siberia la homi quin li volis punisar pro ke li esis revolucionera, e, balde - forsan morge, reaktema e konservema homi venos de tota Ocidento por obtenar la favoro aceptesar en Siberia.
Qua povabus predicar lo olim ? Lore Siberia esis puniso, morge ol esos oaziso de sekureso tre revata e demandata da multa homi, t.e. ti quin onu nomizas "white flighter".

:::-:::

lundi 24 août 2009

KA L'ULI NE PLUS HAVAS PREZIDANTO ?

xxx:::xxx

Me tre astonesis, kande, kurtatempe ante nun, James Chandler, che lua forumo idolisto, savigis ke famoza Idisto cesis esar membro di nia movado. Il ne skribis lua nomo, ma omni komprenis ke probable parolesas pri Hans Stuifbergen, qua esas anke ULI-prezidanto.
Forsan, il havas serioza motivi por agar tale, ma cakaze il devus savigar oficale lua rezolvo e la motivi di ca rezolvo. Ed anke demisionar de lua prezidanto-ofico.
Kande onu esas ULI-prezidanto, ico esas adminime neceseso, e mem la maxim mikra politeso devigas agar tale.
Me preferas ne dicar to quon me opinionas pri la homi qui rielektis lu kom ULI-prezidanto, quankam lua unesma ofico-tempo esis katastrofatra pro lua ne-ago.
Ma tale iras la mondo. Ne nur en Idia...

xxx:::xxx

dimanche 16 août 2009

John Knox

xxx:::xxx

Recente, me sendis mesajo pri la historiala aniversario dil koncernata dio. Lo esis pri MacBeth qua divenis rejo en Skotia per la mortigo di lua fratulo. Ma, pose, la filiuli dil mortinto rebelis e, danke Angla helpo, sucesis rihavar la trono di lia patro per vinkar MacBeth lor la batalio di Dunsinnan. Ma un de mea lekteri kritikis ico ed asertis ke la filiuli qui vinkis MacBeth esis trahizeri qui donis Skotia ad Anglia.
Mea-judike, ica epoko esis tro frua por parolar tale. Dum la Mezepoko esis plura reji en Skotia qui prosperigis ita lando e la Skota linguo komencis havar brilanta literaturo kun famoza poeti (le Makar) konocata en tota Europa. Tre konocata Anglosaxona literaturisto mem ulfoye, jokante, asertis ke la tradukuro dil Iliado e dil Odiseo en la Skota linguo esis plu bela kam l'originalo.
La katastrofo eventis ante la uniono di Skotia kun Anglia. Fanatika protestanta reformer(ach)o, nomata John Knox (maledikata esez lua nomo !)aproxime 1550 tradukis la Biblo en la Angla e ne en la Skota. Certe, la difero inter la Angla e la Skota ne esis granda e, skribe, la Skoti povis facile komprenar la Angla. Ma ico ne esis motivo por indijar talgrade ye nacionala e kulturala fiereso. Pro ke Skotia havis la desfeliceso adoptar la doktrino di John Knox, ol adoptis anke la stranjera linguo. Kande onu savas, ke en la protestanta landi on docis la lekto e la skribarto por ke la homi povez komprenar la Biblo en lia singladia linguo, on povas intelektar ke John Knox facis laboro tre destruktera. Lore kun granda forteso, ja ante ke la rejo di Skotia divenez rejo di Anglia (1603)Skotia Angleskis per la neoportuna adopto dil Angla linguo.
En Wals ube la reformeri tradukis la Biblo a la Walsana linguo, malgre ke ita regiono ja esis sub la suvereneso dil rejo di Anglia, la Walsana idiomo permanis ed esas nun ankore vivanta, uzata en la literaturo ed en la singladia vivo.
John Knox esis malfacero e trahizero (adminime kulturale) a lua patrio.

xxx:xxxjeudi 6 août 2009

LA DEKADO E KRULO DIL IMPERIO ROMANA

xxx:::xxx

Recente me lektis sur la interreto la recenso di verki pri la Imperio Romana e lua fato. Inter altri, skribesis ke la dicita Imperio atingabis lua kolmo lor la regno di imperiestro Antoninus (ye aproxime 150 di nia ero). La autoro tamen kritikis ica imperiestro, pro ke il saciesis per protektar to quon lu ja posedis, ma ne plus esis atakema e konquestema, e segun ica ipsa autoro l'Imperio Romana havante naturo audacoza e konquestema la fakto ne plus avancar esis la komenco di la dekado.
Me opinionas anke ke la regno di Antoninus esis la komenco di la dekado (quankam on povus datizar ica dekado de la preirinta regno, nome olta di Hadrianus, nam Hadrianus retretigis lua trupi de tro danjeroza loki e kreis "limes" por protektar l'imperiala frontieri). Ma probable la dicita imperiestri konciis ke l'Imperio atingabis la limito di lua forci e preferis sparar lua esforci en la skopo durigar olu plu longatempe.
Kande me lektas ico, me, ne-eviteble pensas pri la Usana Imperio. Multo esas simila inter amba imperii : lia vasteso, richeso, kosmopoliteso e militemeso. Tamen, la Usani ne imitas la Romani, tasinse ke li ne sparas lia esforci e sencese iras adavane. Me havas la sentimento ke li esas nejusta e, ke , tale li hastigas lia kolapso. La Usan ekonomio dekadas e malgre lia militala sucesi, la Usani ne sucesas vinkar la terorismo. Forsan, se l'Usani evitus militar ed instalar su en landi qui vere ne volas lia prezenteso e rezistas omnamoyene kontre li, li plutardigus la krulo di lia imperio. Ma, semblante, li ne esas tam saja kam la Romani...

xxx:::xxx