dimanche 22 janvier 2012

LINGUI E RELIGIISempre me remarkis ke la lingui e la religii havas multo komuna e, ke, versimile lo ne esas hazarde se la Ekleziani esas la maxim savoza uzanti di la lingui ed anke granda tradukisti (pro profesionala neceseso). Precipue la sacerdoti esas remarkinda skriptisti en nia artificala idiomi, nome la interlingui e la religii (precipue monoteista) havas multo komuna.


Ico tre probable, nule esas hazardo, nam quale la monoteista religii, nia lingui internaciona volas esar universala e difuzesar a la tota mondo. E quale la interlingui la monoteista religii havas gramatiko (doktrino) nekonocata che la naturala religii (shamanismo, paganismo, hinduismo). Anke la monoteista religii (quale la interlingui) cherpas multo de lia doktrini de la preirinta religii (gramatiko e vorti) dum probar igar ita elementi plu bona. Forsan, per esar audacoza on povus dicar ke Esperanto reprezentas la Hebrea religio (lua patro esis ya Hebreo), Ido reprezentus la Kristanismo (lua patro de Beaufront esis fervoroza Kristano) ed Interlingua reprezentus la...Islamo. Ma, me dubitas kad ico esas tote justa, nam me ne kredas ke la fondinti di Interlingua esis Mohamedani (o lore vere celite), ed Interlingua ne semblas aparte prosperar en la landi di islamana religio. Forsan, lore, on povus aludar la Buddhismo, qua anke esas artificala idiomo religial, ma til nun onu ne savas kad esas multa adepti di Interlingua interesata pri la Buddhismo. Diferante kelka eminenta adepti di Ido esis fervoroza Buddhisti ed ita religio ankore reprezentesas en nia rangi e povus ibe riviveskar.


Ica omno pensigas da me, ke religio povus tote bone esar la kadro en qua nia Linguo Internaciona povus prosperar. Certe, la ja establisita granda religii ne interesesas pri olu pro ke li ja havas lia sakra idiomi. E.g. kande, olim, me propozis la Linguo Internaciona a Buddhisti, li replikis a me ke la sakra linguo dil Buddhismo quan li volas difuzar esas la Tibetana. Ico esas utopiatra, nam la Tibetana klasika dil Santa Libri Tibetana esas apene lernebla dal Ocidentani, kontre ke la Linguo Internaciona di la Delegitaro povus bone lernesar ed uzesar, ma mea propozo refuzesis kun granda desprizo.


Do, la solvo esus krear propra religiala sekto koaktanta lua adepti (od adminime konsilante a li tre forte) lernar la L.I. La Idisti a qui me parolis pri co, nule esis entuziasmoza pro ke la sekti havas mala reputeso. Tamen, me perceptas nur ita solvo per mea ment-okuli. Forsan uladie, lo necesa facesos, tante plu ke la Buddhismo (me pensas pri sekto Buddhista) esas tre tolerema religio ed aceptas la praktiko di altra religio (quale certena landi o regioni aceptas la bilinguismo). Do, sekto Buddhista propagante nia idiomo povus esar bazo solida por nia movado e prokurar a ni la adepti, quin ni nun indijas kruele...
===============================================================Posted by Picasa

mardi 10 janvier 2012

DETEKTIV-ROMANO CHE LA FAMILIO REJAL DI ANGLIA (SEQUO)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
LA KADAVRO TROVATA EN LA GARDENO DIL REJINO ESIS OLTA DI YUNA LATVIANINO

La polico Britaniana revelis, dum la sundio pasinta, ke la yunino trovata kom mortinta ye la 1-ma di januaro che la proprietajo rejal di Sandringham esis Latvianino evanta 17 yari, Alisa Dmitrijeva, deklarita kom desaparinta dum septembro pasinta e probable elu esis viktimo di mortigo.
La restaji kadavral di ca yunino deskovresis dum la jorno dil Nova Yaro da promenanto, di qua la hundo trovabis la aludita kadavro en bosko situita ye aproxime 1,5 kilometro de l'enireyo precipua dil kastelo di Sandringham, olqua esas proprietajo di rejino Elizabeth II en est-Anglia. La mediki legista havis granda desfacilaji por identigar ica kadavro. La policani savigis ke li analizabis traci fingral e extrakturi de DNA/ADN venanta de femuro.
Ica yuna Latvianino videsabis lastafoye ye la 31-ma di agosto pasinta en la urbo King's Lynn, proxima a Sandringham, ed elua desaparo raportesabis da membro di elua familio ye la 8-ma di septembro. Depose, lua prezenteso notizesis plurafoye, e la policani ofrabis premio po omna informo qua igabus posibla lokizar el.
La policani questionis la chas-gardisto di Sandringham, ilqua esas la jeranto di ca proprietajo rejal, ed altra personi qui laboras ibe. Ultree, li anke emisis plusa advoko ad omna personi apta furnisar informi pri ca afero.
La loko ube la kadavro deskovresis esas freque utiligata por chas-partii pri fazano, quin ofte partoprenas membri dil familio rejal. Elizabeth II aprecias aparte la proprietajo di Sandringham e lo esas ibe ke la familio dil rejino pasas tradicionale la Kristnasko-festo. Icayare, la dicita festo obskurigesis per la iro ad hospitalo dum plura dii, pro kirurgial kordio-interveno koncernanta princo Philip, evo 90 yari, spozulo dil rejino.
La misterio permanas e la enigmato ne ja solvesas...

(Tradukuro di artiklo publikigita en la jurnalo PRESENT)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

vendredi 6 janvier 2012

DETEKTIV-ROMANO CHE LA FAMILIO REJAL DI ANGLIA

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[Me ne povis rezistar la tenteso tradukar artikleto pri mortigo facita che proprietajo dil familio rejal di Anglia.]

MORTIGO EN GARDENO ANGLA

- Ma ico ne esas irga gardeno. Mem la tre inventema Agatha Christie ne audacabus imaginar ita enigmato rejala. La kadavro di muliero deskovresis che la proprietajo dil rejino di Anglia ye la unesma dio dil Nova Yaro.
Che la domeno di Sandringham tre exakte, en Est-Anglia en Norfolk, ube la familio rejal sejornas tradicionale dum la festi di Kristnasko. "Ica kara anciena Sandringham", dicis la avulo dil rejino, George V, ita frazo aquiras tote aparta resonado en la cirkonstanci nuna.
Ye la matino dil 1ma di januaro, en la boski ankore tegita per la tradicionala e misterioza "fog", promenanto avertesis per la konduto di lua hundo. Ita laste dicita jus ekterigabis kadavro.
Sandringham House, vintro-palaco di Windsor, feudo rejal heredita de Edwardus VII, shirmas la ceni dil vivo privata di la Krono-familio dop olua briki reda. La duimo di ca domeno rejal kontenanta ok hektari lugesas a farmisti ed a kaval-edukerio. Mil personi, cirkume, laboras sur ica sulo. Lo cetera del domeno esas boskizita. La kadavro trovesis ye min kam du kilometri dil enireyo precipua di la kastelo.
La maxim famoza detektivi di Scotland Yard senfriste sendesis a la dicita loko. La viktimo esas muliero adulta di qua la kadavro restis surloke inter periodo durinta inter un e quar monati, segun la unesma konstati da la legisti.
"La asemblita elementi pensigas pri mortigo" konfirmis inspektisto Jes Fry, savigante ke la policani serchas eventuala ligili kun personi deklarita kom desaparinta o kun aferi nesolvita samatempe lokale e ye la nivelo nacional.
La familio rejal sejornis dum Kristnasko en Sandringham ube la rejino invitabis elua omna filii e nepoti. Princo Philip, spozulo di rejino Elizabeth, aceptita en hospitalo dum plura dii pos alarmo kordiika ye la 23ma di decembro (kad Sherlock Holmes konsiderabus ico kom ligilo ?) rajuntis la domeno ye la 27ma di decembro ed habitas ibe kun la rejino depos ita dio.
Pro quo ica kadavro esas che la proprietajo dil familio rejal di Anglia ? Qua ocidis ita persono ? A qua onu volas asumigar la responsiveso ? (ita enigmato esas digna de detektiv-romano da Agatha Christie NDLT). -

(Artiklo da CAROLINE PARMENTIER publikigita en la jurnalo PRESENT)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°