dimanche 10 juillet 2011

LA HUNDO RIENKARNIGITA EN YERUSHALAYIM

xxx:::xxx


Kelka semani ante nun, stranja afero alimentis la kolumni dil jurnali e dil interreto ; nome Hebrei kondamnabis hundo ye morto-puniso. Ita Hebrei esas fanatiki habitanta en la quartero Mea Shearim ube vivas di Yerushalayim la religiozega Hebrei , qui praktikas la maxim streta ortodoxa formo dil Hebrea religio. Ita hundacho esis feroca e minacis la judiciisti e la judiciati en tribunalo di Mea Shearim. Ed il esis tante atakema ed obstinema, ke onu ne sucesis ekpulsar lu de la tribunalo. Lore la Mea Shearimani memoris, ke, duadek yari ante nun, li havis disputo kun laika advokato kondutinta tre grosiere a li. Furioza, li kondamnis lu rienkarnigesar ad hundo pos lua transpaso. La dicita advokato mortis nelongatempe pos la malediko, e pro la odio quan la maligna hundacho semblis havar kontre li, li konjektis ke ica bestio esas la rienkarnigo dil maledikita advokato. Pro lua atakemeso li kondamnis lu mortar per stonago. La tota mondo indignis pri la kriminanta stulteso dil Mea Shearimani e mokis li. Fine, la cetera Hebrei di Israel esis tante shokata ke la ortodoxi renuncis lia puniso. Ma la antisemidi tre joyis pri ca afero e skribis omnaloke che la interreto : "Videz quale la Hebrei povas esar stulta e supersticoza li kredas ye la metempsikoso !" Certe vidita tale, ica evento di la dio esas perfekte ridinda e ridindiganta. Ma pose, on povas reflektar...

Nome, la Hebrea religio (quale la cetera monoteista religii naskinta en Proxima-Oriento) oficale ne aceptas la rienkarnigo (o riinkarnaco). Ma, tamen, la habitanti di Mea Shearim kredis ye lua eventuala posibleso. E, ne nur li, me havis olim Hebrea labor-kolegi, qui anke judikis ke la riinkarnaco esas serioza kredajo egardinda. Plura filozofi e kabalisti Hebrea de omna tempi semblis anke havar simila opiniono.

E, yen lo interesiva, sub rigida aparo, la Hebrea religio esas en la realeso flexebla. Ol admisas plura eventualaji kom posibla apud la oficala doktrino. Ed ico esas tre sagaca ed inteligenta atitudo. La homi di Mea Shearim ne esas tante idiota malgre lia supozata mentala streteso.

Kontraste la Kristana religio, olqua unesmavide esas plu mentale apertita, ne agnoskas e nulamaniere aceptas la eventualeso dil rienkarnigo. Ita hipotezo akre refuzesas da ol. Se ula Kristano, tamen apertas lua mento ad ica posibleso, lu esas exter la kredaji aceptata dal Eklezio ed esas ulaspeca hereziano. La Kristana Ekleziani ferme mantenas la kredo pri la paradizo e l'inferno;

La problemo esas ke se on povas imaginar facile la inferno, nam la vivo tro ofte multarelate montras a ni la vizajo dil inferno, onu, regretinde, ne savas to quo esas la paradizo ; nam la Evangelii refuzas deskriptar ol por ni. Kad ol esas ulaspeca nihilo ? La Mohamedani esas plu fortunoza kam ni e la korano deskriptis a li tote utopiatra ma vere dezirinda paradizo. Forsan, parte pro ico, la Mohamedana fido mantenesis plu bone kam la Kristana fido. La Hebrei, qui anke ne havas klare nociono pri la paradizo, adminime esas suficante sagaca por tolerar, sen aceptar ol necelite, la teorio dil riinkarnaco.

Ma vere, la Kristana Eklezii persistar mantenar irgakuste ulo quo esas apene kredebla. Adminime segun la maniero pri quo ol prizentesas. Tale pro ke li refuzas evolucionar kun la menti e la tempo, e persistas mantenar dope restinta penso-manieri, li perdas ye kredebleso e ye religiani. Malgre lia extravanganta, ed unesmavide fola, atitudo, la Mea Shearimani esas plu inteligenta.


xxx:::xxx