dimanche 25 avril 2010

RUSIA E VATIKANO

xxx:::xxx

Hiere, me iris a konfero durinta dum tota jorno pri Rusia e la Rusa kulturo enkadre dil yaro pri la Rusa kulturo en Francia (t.e. cayare). Ica konfero eventis en loko posedata da katolika organizuro eklezial jerata da tradicionalista sacerdoti katolika, quankam obedianta la papo. La aludita konfero esis tre interesiva e savigis da ni multa valoroza informaji pri Rusia, lua kulturo e lua historio.
Dum la repasto-pauzo dimezal diskutante kun plura personi, me saveskis ke segun importanta jurnalo qua, cetere, esas nek bigota nek dextrana (la dicita semanal jurnalo titulizesas MARIANNE), la nuna violentoz ataki kontre la papo e l'Eklezio katolika havas politikala e geografial-strategiala motivo, nome papo Benediktus XVI pluproximeskas grande, ye diplomacal vidpunto, de la ortodoxisti e konseque anke de la Kremlin. Ico konsideresas tre male dal Usana autoritatozi di qui l'imperio ocilas pro lia nesuceso en Irak ed en Afgania. Ica fakto explikus la nuna asalti kontre la papo. Esas mencioninda , ke, MARIANNE, esante sinistrana jurnalo, nule esas favoroza a la religio ed a la papo. Pro co, on povas egardar serioze to quo imprimesas sur ol carelate. Volante o nevolante, politiko e religio esas tre intrikata. E por konfirmar ico, la dicita konfero pri Rusia e favoroza a Rusia 'okuris' en loko jerata da katolika sacerdoti. Triadek yari ante nun, kande Rusia esis ankore Soviet Uniono, konfero favoroza ad ita lando nule eventabus en tala loko...

xxx:::xxx

samedi 3 avril 2010

LA LEGENDO PRI SIEGFRIED

xxx:::xxx

Siegfried esis la filiulo di rejo, qua regnis en Xanten an la fluvio Rheno. Il esis fiera yunulo, tam forta e gracila kam yuna querko forestal.
Kande il divenis adolecanto, ne plus plezis a lu la vivo che la korto di lua patro. Il volis irar a la vasta mondo ed havar aventuri. Il revis efektigar prodaji e volis divenar famoza quale altra herouli pri qui la kavalieri tante ofte parolabis che la rejala korto.
Tale il fugis de la kastelo di lua patro. Lor lua marchado il trairis granda foresto. An la limito dil foresto jacis forjeyo, en qua la maestro laboris kun lua kompanuli. Tra la apertita pordo esis videbla klara fairo. Lore la yunulo eniris ica laboreyo e pregis la maestro docar a lu sua arto.
Lu volis lernar ita mestiero, por forjar a su bona espado. La forjisto aceptis lu kom aprentiso. Ma la forteso di Siegfried esis plu granda kam olta dil kompanuli. Il esis la maxim forta de li. Il manuagis la martelo kun tanta forteso ke la inkandecanta fera stangi saltis ye plura peci kande il frapis oli. Lore la forjisto pavoris pro lu e serchis la maxim bona e sagaca moyeno por liberigar su de ilu.
Por foririgar lu, la forjisto uladie dicis a Siegfried : «Irez aden la foresto e querez karbono por me !» Nome, il savis ke ibe terorinda drako vivas, qua ja atakabis e mortigabis plura promenanti. Il esperis ke Siegfried ne plus retrovenos vivanta.
Siegfried iris joyoze e sensucia tra la foresto. Subite, kande il arivis an la groto dil drako, ita monstral bestio aparis e minacis devorar lu. Ma la yuna heroo esis sentima ed ajila. Il arachis arbor-trunko de la sulo e frapis per lua tota forteso. Dum longa tempo duris la penoza kombato. Ma fine Siegfried asomis la drako.
Ica bestio jacis mortinta sur la sulo e lua obskura sango fluis de multa vunduri. Siegfried plunjis fingro aden e videz ! , olu esis kovrita per korno. Lore il desvestizis su e balnis sua korpo en la varma sango dil drako ; per ico lua pelo divenis tam harda kam korno.
Nun ne plus esis armo qua povus vundar lu. Tamen dum lua balno tiliofolio falis inter lua shultri. Nur ye ca loko restis lua korpo vundebla
.

xxx:::xxx

vendredi 2 avril 2010

PASTOR ET NAUTA (PASTORO E MARISTO)

xxx:::xxx

Segun la profetumajo di Malakhius, ico esis la surnomo dil papo sucedanta a Pius XII, konseque Ioannes XXIII. Ma ica surnomo nule fitis kun Ioannes XXIII e la altra surnomi anke ne fitis kun la intersucedanta papi (kun la ecepto di "de medietate lunae" qua korespondis bone kun papo Ioannes-Paulus I-esma). On povas pensar ke pos la transmondesko di papo Pius XII, la papi di Koncilo Vatikano II qui renegis la tradiciono dil katolika Eklezio ne plus esis vera papi. Benediktus XVI, qua volas rinodar kun la abandonita tradiciono, stranje, meritas perfekte ica surnomo di "Pastor et nauta" (Pastoro e maristo), nome la barko di Santa-Petrus, t.e. la Romana katolika Eklezio, minacesas per hororinda tempesto, ma Benediktus XVI rezistas energioze. La siniori di lo "politically correct", qui til nun, impozis lia destrukto-laboro kontre la katolika Eklezio esas furioza pro ke la nuna papo ne plus volas aceptar ico e volas retrovenar a plu sana fundamenti por l'Eklezio. Itaque* li produktas skandali kun tre anciena aferi pri pedofileso* koncernanta kelka sacerdoti. Esas mencioninda ke ica sacerdotachi esas sacerdoti apartenanta a la katolika Eklezio rezultinta de la Koncilo Vatikano II e nule tradicionalista sacerdoti. Ica siniori di lo "politically correct" atakas violentoze la Eklezio che la informili, e precipue la papo. Tamen, me opinionas ke esas, forsan, espero en ico, nome existas mezepokala proverbo qua sempre verifikesis kom justa : "Ta qua manjas (simbolatre) peceto de karno del papo mortas (politikale) pro ico". Napoleon I-esma, atakis la papo e lua imperio krulis. Bismarck entraprezis la "Kulturkampf" kontre la katolika Eklezio e la papo e fine revokesis dal yuna imperiestro Guglielmus (Wilhelm) II. La Sovietala guvernerio organizis atento kontre papo Ioannes-Paulus II e Soviet Uniono krulis kelka yari pose. Me tre esperas ke, kelka yari pos nun, la potenteso dil siniori di lo "politically correct" same krulos kam la potenteso di lia preirinti. "Sic transit gloria mundi" (Tale perisas la glorio dil mondo).

xxx:::xxx