samedi 13 décembre 2014

DESFELICA AFRIKANI EN EUROPA

Pro ke la vetero esas mala e tre pluvoza dum ca komenco di vintro, me ofte eniras autobuso por efektigar mea kompri en mea urbo. La Afrikani nigra ja divenis majoritato en mea quartero e lo cetera dil urbo ja avancas grandapaze a tala situeso. Esas multa nova Afrikani qui venas singladie, e me questionas me quale on povas trovar lojeyi e laboro por omni. Ma omnakaze, li yurizesas, precipue kande li havas filii, obtenar subvencioni social. Do, tale, li vivas plu bone de sociala vidpunto kam en lia naskolandi. Ma, nun, la vizaji dil Afrikani quin me vidas esas trista e seniluzionigita. Li ne povis imaginar ante arivar en Francia, ke nia klimato esas tante kolda e pluvoza e nia cielo tante griza. Ultree en Afrika, la stradi esas vivoza e kolorizita, kontre ke hike oli esas senviva. Ed esas nula gastamikeso ; singlu vivas egoistamente por su ipsa ed ignoras la vicini. Solidareso ne existas. Li revis pri Europa ube li eskapus mizero por li e lia filii e vivus plu bone. Li eskapas provizore la mizero (ma la ekonomiala situeso en Francia desamelioresas konstante) ed havas plu bona vivonivelo, ma li perdis la varmeso di lia Afrikana familii e trovas hike egoismo, grizeso, desprizo dil altri e lamentinda klimato (adminime autune e vintre). Lo, certe, ne esis la vivo quan li esperis. Li ya deziris vivar plu bone, ma li nesavis ke nia cielo esas tante griza e pluvoza, ke en Ocidento singlu vivas por su ipsa e ke, kompare ad Afrika la ligili familial e vicinal esas apene existanta. En Ocidento ed Europa esas struggle for life senkompata e li mem ne pensis ke co povas existar, nam onu ne informis li pri to ante arivar en Francia. Certe, li recevas sociala subvencioni, obtenas mem plu facile kam la Franci lojeyi (pro l'urjanteso di lia situeso), ma la senviva ed harda cirkondanta medio Europana senkurajigas li. La filii, tamen, qui esas yuna adaptesas multe plu bone e rapide oblivias Afrika. Ma, evidente, la enmigrado havas tre bitra gusto por la adulti Afrikana qui revis pri ulo klaramente plu bona.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire