lundi 15 décembre 2014

OMNO DESAMELIORESAS....

Hiere, me iris a mea sundiala meso en Paris e pos la repasto, me rezolvis irar ad expozo pri ekologiala produkturi. Ico ne esis mikra afero, nam me mustis irar a fora loko, nome a la "cité des sciences et de l'industrie" (civito dil cienci e dil industrio). Olim (kelka yari ante nun) lo esis facila  atingar ol, ma nun pro labori senfina sur la choseo, ico divenis problemo. Tamen, pose, la desfacilaji ne finis, nam esis nula indikilo por montrar adube irar en la skopo vizitar l'expozeyo. Questioninte la damo dil informeyo, me saveskis ke on devas adirar acensilo e decensar du etaji per ol. Me iris a la montrata direciono ube anke vartis multa personi. Ico ne esis la fino dil obstakli, nam la acensilo ne aceptis homi e pos ke la vizitanti surprizita e konfuza questionis su, quon agar, lore employatino savigis ke on devas irar a la opozita latero por enirar la justa acensilo. Pro quo onu ne savigis od indikis ol antee ? Fine arivinte a la expozeyo, lo esis granda decepto, nam diferante de yari antea, la expozeyo esis mikra sen multa produkturi ed esis nur mikrega libri-vendeyo sen interesivaji. Me esis tante deceptita ke me ne restis dum longa tempo. Me questionas me : "Pro quo organizar tala expozo por ke ol esez tante lamentinda ?"Kelka yari ante nun, tala expozi esis multe plu vasta e bone organizita kun evidenta e facile trovebla indikili. Me povas nur supozar ke en Francia di hodie, indijesas pekunio, ma anke, pro motivi politikal, kompetenta homi, nam por plu bone kontrolar la lando la politikisti di nun enoficigas lia amiki, mem se ilti od elti ne esas apta personi. Omno min o plu tale koncernesas, omno desamelioresas. Quala desfeliceso ! Mem la ekologio sufras. Forsan ol anke dekadas.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire