mardi 30 décembre 2008

RESPONDO DAL PAPALA SEKRETARIEYO

Vatikano, ye la 4ma di septembro 2006.

Tre estimata sioro Martignon,

La Statala sekretarieyo di la Santa Sidilo konfirmas la recevo di vua atencinda letro redaktita ye la 25ma di Julio cayare, per qua vu informis la Santa Patro pri la devolopo dil artificala linguo IDO e vua prego por apogo di ca projeto.
Me komisesas por dankar vu pro ica expreso di alta estimo a la Sucedanto di Petrus e a lua universala pastorala servo. Koncerne vua demando por partopreno a la linguala projeto quan vu koncize deskriptis, me informas vu ke motive di la grandanombra taski dil universala Eklezio e di la limizita moyeni di la Santa Sidilo desfortunoze ne existas carelate konkreta posiblesi. Ma me darfas asertar a vu ke la Santa Sidilo observas atencoze interesanta linguala developadi. Forsan vu povus en vua ekleziala e sociala medio trovar privata od institucala apogo a vua projeto.
Lua Santeso Papo Benediktus XVI inkluzas vu en lua pregi e pregas Deo por vu en la skopo obtenar lua konstanta protekto e lua abundanta benediko.


Kun maxim bona deziri ed amikala saluti

Sinioro Gabriel Caccia

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire