dimanche 8 février 2015

KAD ATOMALA EXPLOZO EVENTIS OLIM EN INDIA ?


La « Mausola Purva » (veda-ala texto evanta de tri yarmili) aludas terorigiva armi quin onu povus nomizar nunadie « armi de amasala destrukto », to quo esas tote neversimila en ita fora epoko. Or, la «veda »-ala (1) redakturi esas explicita ... Yen kelka revelanta extrakturi : (...) fera fulmino, giganta morto-anuncanto, cindrigis omna membri di la genti di le Vrishni e di le Andhaka. La kombustita kadavri mem ne esis rikonocebla. La hari e la ungli falis, la terakotaji ruptesis sen videbla kauzo, la uceli divenis blanka. Kelka hori pose, omna nutrivi esis nesalubra. La fulmino divenis tenua pulvero ». Altraloke : « Kande la armo impulsesis, produktesis grandanombra flami qui ekfluis e cernis la enemikaro. Densa tenebro instalesis rapide adsur la trupi di le Pandava, ed omna orientizo divenis neposibla... Feroca venti sufleskis , e la nubi disruptesis en la cielo, pluvigante polvo e gravio. La uceli kroasis senespere, la Suno ocilis en la firmamento. La tero tremis ed acendesis per la intensa kaloro quan la armo produktabis. La elefanti brulesis e kureskis, foleskanta. Sur vasta areo, la animali krulis adsur la sulo e mortis. La flami pluvis omnadirecione ». La raporto lore durigas : « Cukra, fluganta interne di « vimana » provizita per granda potenteso, lansis adsur la triopla civito unika projektilo charjita per la potenteso dil Universo. Inkandecanta fumuro, similesanta dekamil suni, acensis splendidege... Kande la « vimana » tervenabis, ol aparis quale splendida antimonio-bloko sur la sulo pozita... » Ni citez anke la deskripto trovebla en la Libro VII « Drona-parva » ube omno eventas quaze la elementi ne plus subisas irga kontrolo : « La suno rotacis, kalorizita til blanka koloro per la fairo dil dicita armo; la tota mondo esis la kaptajo di senraciona febro . Elefanti, qui tormentesis per la brulanta varmeso, diskuris hike ed ibe por eskapar la teroriganta furnazo. L'aquo divenis varma, la animali mortis, la enemikaro nihiligesis e la arbori disfalis per tota rangi sub la skrachado dal fairo quaze dum foresto-incendio. La elefanti bramadis timende e krulis kom mortinti adsur la sulo en la cirkumajo. Kavali e kombato-chari brulis ed omno esis dezolanta spektaklo quaze pos incendio. Mili de chari destruktesis, pose profunda silenco dominacis la maro. Venti sufleskis e la lumo retrovenis sur la tero. La spektaklo esis kruelega. La kadavri di la mortigiti korodesabis per la furnazo tilgrade ke li perdabis lia homala aspekto. Nulatempe ante ita dio, ni vidabis la laboruro da tante pavoriganta armo e nulatempe antee ni audabis parolar pri ulo simila. »

Segun omna versimilaji, ni lektas la deskripto di autentika atomala explozo, ed a lua dramatatra konsequi ye la habitantaro, la bestiaro e la elementi. Quale populi di tante fora tempo povabus imaginar tala fakti, ecepte se li asistis oli personale o, se li transmisabis oli, konsignita de generacioni a generacioni ? On observas en ica raporto ke minaco existas pri la uzo di terorigiva armo, nome la armo di Pradyumna, anke aludata per la nomo di « armo di Agni »; probable kom refero a la Deo dil fairo e dil sakrifiko (Agni, NDLR). Ica Deo ofte citesas en la anciena « veda »-ala raporti. Lo esas ica ipsa armo quan la dei volis interdiktar a la homi. Ni ja supre savigis lua devastanta efiki, per extrakturi dil « Mausola Purva ». Ica atesto ne povas inventesar ed havas la evo, ni memorigez ico, di tradiciono estimata ye plura mili de yari ante la nasko di Kristo !

 

  1. le «veda»: Santa Skriburi dil hinduismo evanta de adminime triamil e kinacent yari.

(Dimitrios Alexakis)

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 4/2005)

 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

 

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire