lundi 16 juillet 2012

GERMANIA TRADICIONAL

 Quale multa homi qui savas la Germana, me sempre astonesas ke la yuna generacioni Germana savas preske nulo pri la historio di lia lando e pri lua kulturo tradicional. Ho yes ! La nazismo facis ibe granda destrukturi e sordidigis la Germana pasinta epoki per anexar oli a su.
Ma la tempo pasis e nun devabus advenir l'epoko kande la nuna Germani rekuperas lia historio e la kulturo di lia patrio.
Ibe, me devas remarkar du kozi : unlatere esas la grand amaso de Germani qui ignoras o volas ignorar lia historio pro ke li timas ke ol esas asociita a la nazismo e li preferas vivar nur dum la nuna tempo ed esar Usanigita grandaskale (mem linguale, nam la Germani ne defensas lia idiomo kontre la Anglaji) ; e li savas, por tale dicar, nulo pri lia propra Germaneso. Altra-latere esas la nacionalisti. Li esas mikra minoritato (diferante de la tempo ante la Duesma Mondomilito). Opozite a la kustumala Germani nuntempa, li konocas segun semblo bone lia tradicioni e fieresas pri oli. Ma li esas nacionalisti segun Mez-Europana maniero ed admiras precipue Bismarck, la militisti, Adolfus Hitler e konservas deziri pri milito e revanchi. Li esas to quon la cetera Germani nomizas la "ewig-gestrigen", t.e. homi qui vivas mentale en pasinta tempo ed esas nekapabla intelektar ke la mondo e Germania ipsa multe chanjis e, ke, cetere, la homi, qui, olim havis la sama revi kam li, duktis Germania ed Europa a katastrofo di qua ni hodie ankore pagas tre chere la konsequi.
Kad existas altra Germani ? Me serchis dum longa tempo, e me fine trovis. Ita altra Germani esas la monarkiisti. Ne omna monarkiisti, nam kelka de li esas en la rangi dil blinda nacionalisti ed "ewig-gestrige". Ma la plu multa de li esas homi qui fieresas esar Germani, konocas bone lia historio e tradicioni e samatempe esas mentale apertita a la mondo, e, quankam ico povas semblar stranja che monarkiisti, bone koncias pri la realesi dil hodiea mondo. Li havas nula simpatio a la nazismo qua tante nocis Germania e sordidigis lua imajo en la mondo e li esas patrioti (li amas lia patrio, ma sen odiar o desestimar le altra) e nule nacionalisti. Regretinde, on devas serchar multe ante trovar oli, e li ne esas grandanombra. Ma li esas un de la esperi quin Germania povas havar por afrontar la futuro dum mantenar ne-fanatike e ne-exajerite lua tradicioni e kulturo tradicional, qui posibligas ad ol existar e permanar.

Posted by Picasa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire