vendredi 11 mai 2012

MITOLOGII

 La mitologii esas tre vasta temo. Kad oli relatas ad irga realeso ? Od esas nur la frukto dil homala imaginado por probar explikar la mondo ? Esas notinda, tamen, ke la monoteista religii adportas nulo plu konkreta e logikoze komprenebla kam la mitologii.
Plura yarmili ante nun, por explikar la mondo, la homi, qui ne posedis cienco, koaktesis explikar la mondo per mitologii pri dei, giganti, monstri edc. Ita expliki esis kontentiganta por la simpla homi di lore. Pose, (me pensas pri klasika Grekia) kande onu deskovrabis cienci fundamentizita sur la raciono, la mitologii divenis nekredebla ed ico produktis krizo pri la fido. Ed anke civilizo-krizo, nam civilizo apogas su sur lua nemateriala valori qui esas lua anmo. La fido-krizo dil fino di la Antiqua Epoko kontributis vinkigar la Kristanismo e nihiligis l'anciena civilizuro pagana di Ocidento. Ne esas bona kande socio renuncas pri lua tradicionala ritui sen remplasar li per ulo simila. Ocidento, nunatempe, tre minacesas per krulo komparebla a la lore eventinta.
Me skribis ke, olim, la anciena mitologii remplasis la cienco pro ke onu ne savis ulo plu bona. Ma, me questionas me kad ico esis tante mala ? Plu bona, generale, esas ula expliko kam nula. E forsan la homala intuico posibligis perceptar kozi quin la pura raciono ne esas kapabla agnoskar ma qui existas reale, quankam altramaniere kam ico dicesas per la mito. La mito esas nur klefo di enigmato quan ni devas divinar e solvar. E, kelkafoye, la rezulto povas esar remarkinda.
Me ne esas certa ke nia nuna cienco - tro logikoza e racionoza - esas la maxim bona moyeno expresar la realeso. La mondo esas tro komplexa e misterioza por explikesar per la nura logiko homala dependanta de nia defektoza e lakunoza sensi. Forsan, uladie ula nova formo di savo igos obsoleta olta quan ni utiligas depos la klasika tempo di Grekia e la hodiea cienco semblos a la futura homi tam stranja e ridinda kam esas a ni la miti anciena di antiqua e neracionoza civilizuri.
Posted by Picasa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire