vendredi 2 décembre 2011

NOVA POSIBLA CIVILIZURO POR BRITANIA

:::-:::

Me tre prizas la Indiana kulturo, arto, filozofii, literaturo, religii e koquarto. India havas richega kulturo evanta de multa yarmili. Ed ita kulturo esas tre diversa, nam en ol on povas trovar omno.
Olim Britania koloniigis India ed adportis a lu sua patuazo*. Quankam me ne esas entuziasmoza pri la Angla idiomo, on devas konstatar ke ico posibligis la futura uniono di India e lua aceso a la moderna mondo-vivo. Se la Angla koloniigo ne esis bona omnarelate, ol, adminime, havis anke tre pozitiva lateri por India. Nun, India esas sendependa e divenas un de la tre egardinda landi di nia komencanta XXIma yarcento.
Britania dekadas dramatatre e perdas lua omna tradicioni ed omno quo igis ol olim potenta e respektata lando. Ma la fundo dil abismo ube esas sinkesanta Britania havas anke posibla pozitiva lateri. Nome la Britaniani povas ripozar en questiono to sur quo li apogesis til nun e konstatar ke lia tilnuna civilizuro bankrotas. Lore, li mustos krear nova civilizuro por havar nova vivo e principi en la skopo permanar. Ed India havas civilizuro per qua li povus inspiresar pro ke ol duris dum plura yarmili e permanas bone ankore nun.
Ja esas multa Indiani en Britania e la Indiana restorerii ibe prosperas. Ma la Angli povus anke adoptar ne nur la Indiana koquarto, ma anke spektar Indiana filmi, tradukar Indiana libri e literaturo. Adoptar traiti dil Indiana vivo-maniero konciliebla kun lia propra vivo-maniero. Interesesar pri la hinduismo e la Indiana filozofii qui povus adportar a li espero e vivo-motivi. Konoceskar e prizar la Indiana muziko, pikturi e skulturi. Olim, la Angli esis la koaktata docisti di India. Hodie la roli povus inversigesar e la Britaniani povus libere multe lernar de lia anciena koloniigiti. Li esas tre fortunoza havar la posibleso agar tale, nam ne omna olima koloniiginti dominacabis tante remarkinda ed alte civilizita anciena imperio. Me judikas ke la Britaniani povas salvesor per imitar ed adaptar la Indiana civilizuro. Me envidias li, ma kad li intelektos ke li havas granda fortuno eventuala e ka li savos kaptar olu por divenar nova modelo por Ocidento ed Europa ?

:::-:::

1 commentaire:

  1. Jean,

    ka vu volas dicar ke dekadanta naciono esus kapabla salvigar su per *lektar* tradukita literaturo ed *interesar pri filosofio* ?

    me dicus ke omna britano qua ankore lektas ed interesas pri filosofio, ne esas parto di dekadanta sociacho.

    Duesme, se nuna Britaniana sistemo bankrotas, ol bankrotas samtempe kun tota Europa. Me savas tre poka landi qua esus afektita min kam altri (India esas un de li), ma nuna ekonomikala sistemo desaparas dum nexta yaro, e ni omni perdesos.

    RépondreSupprimer