lundi 10 octobre 2011

LA VINTRO ADVENAS

sss:::sss

La jus pasinta somero esis sat kolda e pluvoza, quankam en mea Franciliana regiono ico ne esis tre dramatatra, nam hike la cielo esas kustumale tre chanjema ed on havas sempre kelketa sun-radii mem dum pluvoza somero. La monato septembro e la komenco di oktobro esis eceptale bela, sunoza e varma, quaze dum normala monato julio od agosto. Nun la koldeso venis preske subite e la cielo esas griza e pluvoza. Ma to quo esas senkurajiganta esas la plukurtigo dil jorno-duro. La suno levesas sempre plu tarde e kushesas sempre plu frue. La nokto e la tenebro invadas nia universo. Kad ico esas la mala sezono ?
Olim, on dicis tale pri la vintro. Fakte la vintro esas sezono dil koldeso, dil nivo, dil kurta jorni e di la morbi asociata a la koldeso. Tamen... La somero ne esas tante agreabla sezono. Povas esar tro varma ed onu ne povas juar plene la agreabla sun-lumo. E la pluvo dumsomere esas plu desagreabla kam dumvintre, nam onu havas l'impreso perdar bela hori qui devus konsakresar a la suno ed a la joyo di vera somero. Fine, me nek joyas nek plendas pro la adveno dil vintro : singla sezono havas olua bona e mala lateri. Bona e mala lateri esas trovebla en omna cirkonstanci dil vivo.

sss:::sss

1 commentaire:

  1. Tre bela pensi pri sezoni e pri la vivo! Mea propora monato favorito esas Septembro hike en Hispania. Agosto esas tro varma por me, qua vivis plu kam 30 yari en Nordo. Ma en Estonia, somero esas sempre agreabla. Forsan kurteskanta dio esas la maxim depresiva kozo pri la periodo de oktobro til decembro. Vi en Francilia ne havas tante grada diferi kam exemple Estoniani. Omna grado di latitudo esas grava koncerne longeso di dio!

    RépondreSupprimer